Ogłoszenia o przetargach:

 1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  zabudowanej położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Towarowej 11a,
  dz. nr 97/2 o pow. 2.187 m2 obręb 10 miasta Stargard Szcz.

   
 2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.:
  "Budowa pawilonu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu
  w m. Stargard Szcz. przy ul. Towarowej 11 - ETAP I"

   
 3. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.:
  "Budowa pawilonu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu
  w m. Stargard Szcz. przy ul. Towarowej 11 - ETAP II"

powrót