Ogłoszenia o przetargach:

"Budowa pawilonu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu
w m. Stargard Szcz. przy ul. Towarowej 11 - ETAP I"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  pobierz
   
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  pobierz
   
 3. Formularz oferty dla przetargu nieograniczonego
  - załącznik nr 2 - "Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie",
  - załącznik nr 2A - "Wykaz potencjału technicznego, który będzie brał udział w realizacji zamówienia",
  - załącznik nr 3 - "Wykaz obiektów zrealizowanych przez oferenta",
  - załącznik nr 4 - Oświadczenie,
  - załącznik nr 5 - "Wykaz podwykonawców"
  pobierz
   
 4. Załącznik nr 6 - Wzór umowy
  pobierz
   
 5. Książka przedmiarów
  pobierz
   
 6. Przedmiar robót
  pobierz
   
 7. Kosztorys ofertowy
  pobierz
   
 8. Kosztorys szczegółowy
  pobierz
powrót